چهارشنبه 30 خرداد 1397
آدرس محل کار [ تبریز - ایران]
۳۵ کیلومتری جاده تبریز- مراغه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان گروه فیزیک
شماره تلفن دفتر :
041-34327500 (2073 داخلی)
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
5375171379
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand