جمعه 01 تير 1397
 Optical spectral singularities as zero-width resonance frequencies of a Fabry-Perot resonator 
  نویسندگان مقاله:   عالی پور، رسول 
 ارائه شده به :    (1393/5/15) 
 عنوان ژورنال:   PHYSICAL REVIEW A 2014 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 90 شماره ژورنال ، صفحات 013820
فایلی آپلود نشده است
  
 Phase singularity in the diffracted field from Fresnel double mirror 
  نویسندگان مقاله:   Aalipour, Rasoul; Taghi Tavassoly, M. 
 ارائه شده به :    (1392/11/14) 
 عنوان ژورنال:   Optics Communications 2013 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 294 شماره ژورنال ، صفحات 13-16
فایلی آپلود نشده است
  
 Phase shift calibration based on Fresnel diffraction from phase plates 
  نویسندگان مقاله:   Aalipour, Rasoul; Aminjafari, Mohammad 
 ارائه شده به :    (1391/5/19) 
 عنوان ژورنال:   Journal of Optics 2012 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 14 شماره ژورنال 12 ، صفحات 11155 - 11365
فایلی آپلود نشده است
  
 Superimposing the waves diffracted from two similar hot and cold wires provides the temperature profile around the hot one 
  نویسندگان مقاله:   Rasoul Aalipour, M. Taghi Tavassoly, and Ahmad Darudi 
 ارائه شده به :    (1388/11/20) 
 عنوان ژورنال:   Applied Optics 2010 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 49 شماره ژورنال 22 ، صفحات 3768-73
فایلی آپلود نشده است
  
 Optical diffractometry 
  نویسندگان مقاله:   M. Taghi Tavassoly, M. Amiri, A. Darudi, R. Aalipour, A. Sa- ber, and A.-R. Moradi 
 ارائه شده به :    (1388/1/18) 
 عنوان ژورنال:   JOSA A 2009 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 26 شماره ژورنال ، صفحات 540-547
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand