جمعه 24 آبان 1398
 فیزیک پایه 1 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان - آزاد واحد زنجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مکانیک - زیست سلولی  
فایلی آپلود نشده است
 فیزیک پایه 3 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   فیزیک 
فایلی آپلود نشده است
 کوانتوم الکترونیک 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   فیزیک - اتمی مولکولی 
 فیزیک محاسباتی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   فیزیک - اتمی مولکولی 
 اپتیک  
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   فیزیک 
فایلی آپلود نشده است
 اپتیک کاربردی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   فیزیک 
فایلی آپلود نشده است
 موضوعات ویژه (اپتیک آماری) 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   فیزیک - اتمی مولکولی 
فایلی آپلود نشده است
 فیزیک پایه 2 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زیست سلولی - برق 
فایلی آپلود نشده است
 آزمایشگاه فیزیک پایه 1 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   برق - عمران - فناوری اطلاعات - زیست 
فایلی آپلود نشده است
 آزمایشگاه فیزیک پایه 2 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مکانیک 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand