سه شنبه 12 فروردين 1399
 بدعت از دیدگاه نهج البلاغه 
  نویسندگان مقاله:   صمد عبداللهی عابد 
 ارائه شده به :    مجله محلی سبلان (1374/3/25) 
 عنوان ژورنال:   مجله محلی سبلان 
طبقه بندی ژورنال : مجلات محلی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 7 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 ترجمه وصیت نامه علامه حلی به پسرش فخر المحققین 
  نویسندگان مقاله:   ترجمه از : صمد عبداللهی عابد 
 ارائه شده به :    فصلنامه اداره پژوهش دانشگاه (1377/6/25) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه اداره پژوهش دانشگاه 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 2 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 مصونیت قرآن از تحریف 
  نویسندگان مقاله:   صمد عبداللهی عابد 
 ارائه شده به :    مجله رشد آموزش قرآن (1382/8/25) 
 عنوان ژورنال:   مجله رشد آموزش قرآن 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 1 ، صفحات
  
 جایگاه امام علی (ع) درقرائت 
  نویسندگان مقاله:   صمد عبداللهی عابد 
 ارائه شده به :    (1385/5/25) 
 عنوان ژورنال:   الهیات وحقوق اسلامی دانشگاه سیستان وبلوچستان 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 3 ، صفحات
  
 مصونیت قرآن از تحریف(قسمت دوم) 
  نویسندگان مقاله:   صمد عبداللهی عابد 
 ارائه شده به :    مجله رشد آموزش قرآن (1382/8/25) 
 عنوان ژورنال:   مجله رشد آموزش قرآن 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 1 ، صفحات
  
 ارزش وجایگاه مسجد وجماعت در اسلام 
  نویسندگان مقاله:   صمد عبداللهی عابد 
 ارائه شده به :    (1385/9/26) 
 عنوان ژورنال:   آوای اردبیل 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 علی (ع)وتفسیر قرآن با استفاده از سنت پیامبر اعظم (ص) 
  نویسندگان مقاله:   صمد عبداللهی عابد 
 ارائه شده به :    مجله علمی ترویجی (1386/3/25) 
 عنوان ژورنال:   تحقیقات اسلامی 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال سال هفدهم- سال هجدهم شماره ژورنال 2 ، صفحات 111-153
  
 حضرت علی (ع) وتفسیر قرآن به قرآن 
  نویسندگان مقاله:   صمد عبداللهی عابد 
 ارائه شده به :    (1386/11/25) 
 عنوان ژورنال:   اندیشه های اسلامی دانشگاه سیستان وبلوچستان 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 1 ، صفحات
  
 شیخ صدوق ، معانی الاخبار وسبک مولف در نگارش آن 
  نویسندگان مقاله:   صمد عبداللهی عابد 
 ارائه شده به :    مجله علمی پژوهشی شیعه شناسی (1386/11/25) 
 عنوان ژورنال:   شیعه شناسی 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 20 ، صفحات 157-202
  
 بررسی روایات وارده در فضیلت اهل بیت در سوره انسان 
  نویسندگان مقاله:   صمد عبداللهی عابد 
 ارائه شده به :    مجله علمی پژوهشی (1387/11/25) 
 عنوان ژورنال:   علوم حدیث 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 49-50 ، صفحات 88-110
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand