سه شنبه 03 مهر 1397
 عنوان سمینار:    همایش عاشورا  
 نوع سمینار:   کنفرانس ملی 
 سمت من :    شرکت کننده 
 برگزار کننده سمینار:    , -  
تاریخ برگزاری:1393/6/5 - 1393/6/5
 عنوان مقاله:   پیام های نهضت عاشورا برای همه اعصار بشریت 
  نویسندگان مقاله:     
فایلی آپلود نشده است
 عنوان سمینار:    دومین همایش قرآن سفینه النجاه  
 نوع سمینار:   کنفرانس ملی 
 سمت من :    شرکت کننده 
 برگزار کننده سمینار:    , -  
تاریخ برگزاری:1390/6/5 - 1391/9/5
 عنوان مقاله:   وحی شناسیاسلام ومسیحیت 
  نویسندگان مقاله:     
فایلی آپلود نشده است
 عنوان سمینار:    سومیت همایش قرآن سفینه النجاه  
 نوع سمینار:   کنفرانس ملی 
 سمت من :    دبیر علمی 
 برگزار کننده سمینار:    , -  
تاریخ برگزاری:1393/6/5 - 1392/6/5
 عنوان مقاله:   اصول اسلامی در تربیت انسان 
  نویسندگان مقاله:     
فایلی آپلود نشده است
 عنوان سمینار:    مقاوت حسینی  
 نوع سمینار:   کنفرانس ملی 
 سمت من :    شرکت کننده 
 برگزار کننده سمینار:    , -  
تاریخ برگزاری:1393/6/5 - 1393/6/5
 عنوان مقاله:   نقش مقاومت حسینی در حفظ وبقای اسلام ناب محمدی  
  نویسندگان مقاله:     
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand