چهارشنبه 30 مرداد 1398
 دکتری کلام گرایش فلسفه دین وکلام جدید ( تاریخ: 1382/7/2 - 1387/5/13 ) 
 رشته تحصیلی:   کلام ، ( فلسفه دین وکلام جدید )  
 دانشگاه:   دانشگاه قم 
 عنوان پایان نامه:   رابطه ذات وصفات الهی 
 استاد راهنما:   آیت الله سید حسن مصطفوی 
 قم -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد فلسفه وکلام اسلامی ( تاریخ: 1373/7/1 - 1376/7/25 ) 
 رشته تحصیلی:   فلسفه وکلام اسلامی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه قم 
 عنوان پایان نامه:   مبانی احکام ثانویه 
 استاد راهنما:    دکتر مصطفی محقق داماد 
 قم -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand