شنبه 27 مهر 1398
 انتقال حرارت 1 
 دانشگاه:   دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات و طراحی جامدات 
فایلی آپلود نشده است
 انتقال حرارت 2 
 دانشگاه:   دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات 
فایلی آپلود نشده است
 مکانیک سیالات 1 
 دانشگاه:   دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات 
فایلی آپلود نشده است
 مکانیک سیالات 2 
 دانشگاه:   دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات 
فایلی آپلود نشده است
 ترمودینامیک 1 
 دانشگاه:   دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات-طراحی جامدات 
فایلی آپلود نشده است
 ترمودینامیک 2 
 دانشگاه:   دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات-طراحی جامدات 
فایلی آپلود نشده است
 آزمایشگاه مکانیک سیالات 
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک (حرارت سیالات-طراحی جامدات)-مهندسی شیمی-پتروشیمی 
فایلی آپلود نشده است
 نقشه کشی صنعتی 1 
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق-الکترونیک-قدرت 
فایلی آپلود نشده است
 نقشه کشی صنعتی 1 
 دانشگاه:   دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)-مهندسی برق-قدرت 
فایلی آپلود نشده است
 هیدرولیک و آزمایشگاه 
 دانشگاه:   دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی عمران 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand