يكشنبه 24 دي 1385
 تفسیرموضوعی 
 دانشگاه:   حوزه علمیه قم مدرسه حجتیه 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   علوم قرآن وتفسیر 
فایلی آپلود نشده است
 ادبیات عربی  
 دانشگاه:   حوزه علمیه 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   فقه واصول 
فایلی آپلود نشده است
 فلسفه اخلاق 
 دانشگاه:   علامه طباطبایی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   روانشناسی 
فایلی آپلود نشده است
  تفسیرموضوعی 
 دانشگاه:   علام طباطبایی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مختلف 
فایلی آپلود نشده است
 فلسفه اخلاق 
 دانشگاه:   خواجه نصیرالدین طوسی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مکانیک 
فایلی آپلود نشده است
 تفسیرموضوعی 
 دانشگاه:   خواجه نصیرالدین طوسی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مکانیک 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand