دوشنبه 26 آذر 1397

پروانه علائی (درجه علمی : استادیار)
دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی
گروه: مطالعات خانواده
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
پروانه علائی
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand