دوشنبه 18 دي 1385
دکتر داود امینی- استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی [ تبریز - ایران]
تبریز- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه زبان انگلیسی- دکتر داود امینی- کد پستی 5375171379
شماره تلفن دفتر :
04134322259 داخلی 2259
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
Private
صندوق پستی:
5375171379
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand