سه شنبه 29 خرداد 1397
 كارشناسي ( تاریخ: 1392/7/22 - 1392/7/22 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبيات فرانسه ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبريز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تبريز -ايران 
فایلی آپلود نشده است

 كارشناسي ارشد ( تاریخ: 1392/7/22 - 1392/7/22 ) 
 رشته تحصیلی:   آموزش زبان انگليسي ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه خاتم 
 عنوان پایان نامه:   بررسي كاربرد بسامدهاي ساختارهاي گرامري در متون تخصصي 
 استاد راهنما:   دكتر عطايي 
 تهران - 
فایلی آپلود نشده است

 دكتري تخصصي ( تاریخ: 1392/7/22 - 1392/7/22 ) 
 رشته تحصیلی:    ، ( )  
 دانشگاه:   پنجاب  
 عنوان پایان نامه:   بررسي نقش و كاربرد علايم گفتاري در مقالات تخصصي و تاثير ان بر روي مهرت خواندن و درك مفاهيم  
 استاد راهنما:    
 چنديگر -هند 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand