سه شنبه 29 خرداد 1397

متولد شهرستان بناب استان آذربايجانشرقي

ليسانس زبان و ادبيات انگليسي از دانشگاه آزاد اردبيل فوق ليسانس زبان و ادبيات انگليسي از دانشگاه پونا هندوستان دكتراي زبان و ادبيات انگليسي از دانشگاه پونا هندوستان

کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand