سه شنبه 19 دي 1385
 گواهینامه آموزش تراکتور MF-399 . 1381. . ( موضوع: )  
 موسسه:   وزارت جهاد کشاورزی -  
شروع از تاریخ: 1381/6/3 ... 1392/6/3
 نمره:    
فایلی آپلود نشده است

 گواهینامه آموزش سیستم آبیاری سنترپیوت . 1381. ( موضوع: )  
 موسسه:    وزارت جهاد کشاورزی -  
شروع از تاریخ: 1381/6/3 ... 1392/6/3
 نمره:    
فایلی آپلود نشده است

 گواهینامه آموزش کمباین سهند S-68 . 1381. ( موضوع: )  
 موسسه:   وزارت جهاد کشاورزی -  
شروع از تاریخ: 1381/6/3 ... 1392/6/3
 نمره:    
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand