سه شنبه 19 دي 1385
 کارشناسی مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات ( تاریخ: 1373/11/2 - 1377/4/3 ) 
 رشته تحصیلی:    زراعت و اصلاح نباتات ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه شاهد 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش زراعت ( تاریخ: 1378/6/30 - 1380/10/20 ) 
 رشته تحصیلی:    زراعت ، ( گیاهان دارویی )  
 دانشگاه:   دانشگاه شیراز 
 عنوان پایان نامه:   بررسی اثرات تاریخ نشا کاری و کود نیتروژنه و تراکم بوته بر عملکرد و اجزا عملکرد برنج R250. 1379 -1380)) 
 استاد راهنما:   دکتر طهماسبی 
  - 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری گیاهان دارویی ( تاریخ: 1384/11/1 - 1389/9/20 ) 
 رشته تحصیلی:   گیاهان دارویی ، ( گیاهان دارویی )  
 دانشگاه:   دانشگاه آنکارا 
 عنوان پایان نامه:   بررسی اثرات اندازه پیاز و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد و برخی خصوصیات مهم مورفولوژیک زعفران. (2006 – 2009) 
 استاد راهنما:   پرفسور ارسلان 
  - 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand