چهارشنبه 13 دي 1385
 زراعت گیاهان دارویی و ادویه¬ایی و زراعت گیاهان اسانس¬دارو زراعت گیاهان پیازدار 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زراعت 
فایلی آپلود نشده است
 و زراعت تکمیلی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زراعت 
فایلی آپلود نشده است
 اکولوژی تکمیلی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 گیاهشناسی.1 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   بیوتکنولوژی 
فایلی آپلود نشده است
 آشنایی با مبانی کامپیوتر 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   گیاه پزشکی 
فایلی آپلود نشده است
 عملیات کشاورزی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   گیاه پزشکی 
فایلی آپلود نشده است
  زراعت غلات، زراعت علوفه ای، زراعت صنعتی و زراعت حبوبات 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 دیمکاری 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 زراعت گیاهان دارویی و ادویه¬ایی و زراعت گیاهان اسانس¬دارو زراعت گیاهان پیازدار 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
  گیاهان دارویی و ادویه¬ایی  
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand