چهارشنبه 30 بهمن 1398
 کارشناسی ( تاریخ: 0/0/0 - 1381/0/0 ) 
 رشته تحصیلی:   علوم تربیتی ، ( مدیریت و برنامه ریزی آموزشی )  
 دانشگاه:   دانشگاه ارومیه 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:   دکتر سید محمد عباس زاده 
 ارومیه - 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1382/0/0 - 1385/0/0 ) 
 رشته تحصیلی:   علوم تربیتی ، ( برنامه ریزی درسی )  
 دانشگاه:   دانشگاه علامه طباطبایی 
 عنوان پایان نامه:   بررسی و ارزشیابی محتوای کتاب روان‌شناسی سال سوم متوسطه بر اساس اصول انتخاب و سازمان‌دهی محتوا 
 استاد راهنما:   دکتر حسن شعبانی 
  - 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری ( تاریخ: 1385/7/1 - 1390/10/27 ) 
 رشته تحصیلی:   علوم تربیتی ، ( برنامه ریزی درسی )  
 دانشگاه:   دانشگاه علامه طباطبایی 
 عنوان پایان نامه:   بنیادها و راهکارهای اسلامی کردن برنامه درسی و ارائه مدلی جهت آن 
 استاد راهنما:   دکتر صدرالدین شریعتی 
  - 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand