چهارشنبه 30 بهمن 1398
 آينده پژوهي و كاربرد آن در فعاليت هاي نظامي و دفاعي 
  نویسندگان مقاله:   سیروس اسدیان 
 ارائه شده به :    (1388/4/12) 
 عنوان ژورنال:   علمی تخصصی نیروی انتظامی 
طبقه بندی ژورنال : مجلات محلی
شماره جلد ژورنال 2 شماره ژورنال 2 ,3 ، صفحات 4-8
فایلی آپلود نشده است
  
 تحلیل محتوای رسانه‌های برون‌مرزی به لحاظ تأثیر آن‌ها بر امنیت سیاسی استان آ.غ 
  نویسندگان مقاله:   سیروس اسدیان 
 ارائه شده به :    (1389/5/12) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه علمی و تخصصی فرماندهی انتظامی استان آ.غ 
طبقه بندی ژورنال : مجلات محلی
شماره جلد ژورنال 3 شماره ژورنال 6,7 ، صفحات 41-61
فایلی آپلود نشده است
  
 رابطه بین عملکرد خانواده و کفایت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس 
  نویسندگان مقاله:   سیروس اسدیان 
 ارائه شده به :    (1390/6/15) 
 عنوان ژورنال:   علوم رفتاری 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 3 شماره ژورنال 9 ، صفحات 25-41
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسی اثربخشی برنامه‌ی درسی علوم به شیوه‌ی آموزش محور با برنامهٔ درسی علوم به شیوه پژوهش محور در دورهٔ ابتدایی 
  نویسندگان مقاله:   سیروس اسدیان، افسانه حبیبی آذر 
 ارائه شده به :    (1392/4/4) 
 عنوان ژورنال:   علوم رفتاری 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 5 شماره ژورنال 15 ، صفحات 9-23
فایلی آپلود نشده است
  
 اثر مستقیم و غیرمستقیم شیوه‌های مدیریت کلاس درس و ادراک از جو مدرسه بر اهمال‌کاری معلمان 
  نویسندگان مقاله:    سیروس اسدیان  
 ارائه شده به :    (1394/9/16) 
 عنوان ژورنال:   پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 4 شماره ژورنال 16 ، صفحات 53-71
فایلی آپلود نشده است
  
 مقایسه بین اثربخشی روش تدریس مشارکتی و انفرادی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اول متوسطه در درس زبان انگلیسی  
  نویسندگان مقاله:   سیروس اسدیان 
 ارائه شده به :    (1394/8/16) 
 عنوان ژورنال:   فناوری آموزش 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 37 ، صفحات 37-44
فایلی آپلود نشده است
  
 تحلیل محتوای چندرسانه‌ای های آموزشی درس فیزیک با توجه به اصول چندرسانه‌ای، ساختار و محتوا 
  نویسندگان مقاله:   سیروس اسدیان 
 ارائه شده به :    (1394/9/15) 
 عنوان ژورنال:   فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 5 شماره ژورنال 4 ، صفحات 71-95
فایلی آپلود نشده است
  
 یادگیری پنهان: تأثیر کارتون‌های مذهبی در دین‌داری دانش آموزان دختر پایة ششم ابتدایی 
  نویسندگان مقاله:   سیروس اسدیان 
 ارائه شده به :    (1394/9/14) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 8 شماره ژورنال 3 ، صفحات 133-155
فایلی آپلود نشده است
  
 لگوی‌آموزشی: ابزاری جهت ارتقاء سطح مهارت حل مسئله و کار گروهی دانش آموزان در درس علوم 
  نویسندگان مقاله:   سیروس اسدیان 
 ارائه شده به :    (1395/0/0) 
 عنوان ژورنال:   فناوری آموزش 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 16 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 چالش‌های برنامهٔ درسی مطالعات اجتماعی دورهٔ ابتدایی در تربیت شهروندی – اجتماعی بر اساس مدل تایلر 
  نویسندگان مقاله:   سیروس اسدیان 
 ارائه شده به :    (1395/0/0) 
 عنوان ژورنال:   دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 3 شماره ژورنال 6 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand