پنجشنبه 31 خرداد 1397
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [ تبریز - جمهوری اسلامی ایران]
کیلومتر 35 جاده تبریز - مراغه
شماره تلفن دفتر :
04124327500-(داخلی 2317)
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand