دوشنبه 28 خرداد 1397
 Direction-Of-Arrival Estimation Using AMLSS Method 
  نویسندگان مقاله:   M. Atashbar and M. H. Kahaei 
 ارائه شده به :    (0/0/2012) 
 عنوان ژورنال:   IEEE Latin America Transactions 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 10 شماره ژورنال 5 ، صفحات 2036-2041
فایلی آپلود نشده است
  
 Coherent l1-SVD Method For DOA Estimation of Wideband Signals 
  نویسندگان مقاله:   M. Atashbar and M. H. Kahaei 
 ارائه شده به :    (0/0/2014) 
 عنوان ژورنال:   IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 9 شماره ژورنال 1 ، صفحات 97-99
فایلی آپلود نشده است
  
 Unitary Coherent Strategy for Spatial Sparsity Based DOA Estimation of Wideband Signals 
  نویسندگان مقاله:   M. Atashbar and M. H. Kahaei 
 ارائه شده به :    (0/0/2014) 
 عنوان ژورنال:    IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering  
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 9 شماره ژورنال 5 ، صفحات 263-265
فایلی آپلود نشده است
  
 Multi references TDOA based source localization 
  نویسندگان مقاله:   H.Torbati Fard, M.Atashbar, Y. Norouzi, and F.Hojjat Kashani 
 ارائه شده به :    (0/0/2013) 
 عنوان ژورنال:    Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 21 شماره ژورنال 1 ، صفحات 1920-1929
فایلی آپلود نشده است
  
 جهت يابي چند گوينده با استفاده از نمونه برداری فشرده مبتنی بر فاز 
  نویسندگان مقاله:   محمود آتشبار و محمدحسين کهائي  
 ارائه شده به :    (0/0/1390) 
 عنوان ژورنال:   مجله مهندسي برق دانشگاه تبریز 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 40 شماره ژورنال 2 ، صفحات 1-11
فایلی آپلود نشده است
  
 طراحي الگوريتم جديد TFCS براي جهت¬يابي چند گوينده 
  نویسندگان مقاله:   محمود آتشبار و محمدحسين کهائي  
 ارائه شده به :    (0/0/1387) 
 عنوان ژورنال:   نشريه مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 6 شماره ژورنال 4 ، صفحات 287-293
فایلی آپلود نشده است
  
 معرفی روش CTLS چند مرجعی برای مکان یابی اهداف پسیو راداری 
  نویسندگان مقاله:   حمیدتربتی فرد، یاسر نوروزی، فرخ حجت کاشانی و محمود آتشبار 
 ارائه شده به :    (0/0/1391) 
 عنوان ژورنال:   علوم وفناوری های پدافند غیرعام 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 3 شماره ژورنال 3 ، صفحات 179-185
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand