يكشنبه 24 دي 1385
 دکتری (PhD) ( تاریخ: 1385/7/1 - 1389/11/4 ) 
 رشته تحصیلی:   فیزیک ، ( گرانش و کیهان شناسی )  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید بهشتی 
 عنوان پایان نامه:   Gravity and Cosmology in Generalized DGP Brane-World  
 استاد راهنما:   دکتر حمید رضا سپنجی 
 تهران -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1382/7/1 - 1385/6/13 ) 
 رشته تحصیلی:   فیزیک ، ( گرانش )  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید بهشتی 
 عنوان پایان نامه:   ACCELERATED EXPANSION OF THE UNIVERSE IN f(R) GRAVITY  
 استاد راهنما:   دکتر حمید رضا سپنجی 
 تهران -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ( تاریخ: 1377/7/1 - 1381/12/15 ) 
 رشته تحصیلی:   فیزیک ، ( حالت جامد )  
 دانشگاه:   دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تبریز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand