يكشنبه 08 بهمن 1385
 اختر فیزیک 
 دانشگاه:   دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   فیزیک اتمی 
فایلی آپلود نشده است
 فیزیک پایه 1 
 دانشگاه:   تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    مهندسی برق-قدرت 
فایلی آپلود نشده است
 فیزیک پایه 2 
 دانشگاه:    تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    مهندسی مکانیک 
فایلی آپلود نشده است
 فبزیک پایه 1  
 دانشگاه:   تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زیست شناسی 
فایلی آپلود نشده است
 فیزیک پایه 1و پایه 2 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید بهشتی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق 
فایلی آپلود نشده است
 فیزیک پایه 1و 2 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید رجایی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک 
فایلی آپلود نشده است
 آزمایشگاه فیزیک پایه 1و2  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید بهشتی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   فیزیک جامد 
فایلی آپلود نشده است
 آزمایشگاه فیزیک پایه2 
 دانشگاه:   دانشگاه آزاد واحد کرج 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق 
فایلی آپلود نشده است
 مکانیک کوانتومی 1و 2 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   فیزیک 
فایلی آپلود نشده است
 گرانش 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   فیزیک-گرانش 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand