چهارشنبه 30 خرداد 1397
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [ - ]
استان آذربایجان شرقی - تبریز - 35کیلومتری جاده تبریز-مراغه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده فنی مهندسی- گروه مهندسی مواد - كدپستي: 5375171379
شماره تلفن دفتر :
0412 4327500 (2466)
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand