جمعه 01 تير 1397
 علم مواد 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه آزاد اسلامی تبریز 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک 
فایلی آپلود نشده است
 کارگاه ورقکاری و جوشکاری 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک 
فایلی آپلود نشده است
 ریخته گری 1 
 دانشگاه:   دانشگاه صنعتی سهند تبریز 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مواد 
فایلی آپلود نشده است
 ریخته گری 2 
 دانشگاه:   دانشگاه صنعتی سهند تبریز 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مواد 
فایلی آپلود نشده است
 کارگاه ریخته گری 
 دانشگاه:   دانشگاه صنعتی سهند تبریز 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مواد 
فایلی آپلود نشده است
 آزمایشگاه عملیات حرارتی 
 دانشگاه:   دانشگاه صنعتی سهند تبریز 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مواد 
فایلی آپلود نشده است
 شناخت فلزات صنعتی 
 دانشگاه:   دانشگاه آزاد اسلامی تبریز 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک 
فایلی آپلود نشده است
 اصول عملیات حرارتی 
 دانشگاه:   دانشگاه آزاد اسلامی تبریز 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک 
فایلی آپلود نشده است
 اصول ریخته گری 
 دانشگاه:   دانشگاه آزاد اسلامی تبریز 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک 
فایلی آپلود نشده است
 روشهای تولید 
 دانشگاه:   دانشگاه آزاد اسلامی تبریز 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand