جمعه 01 تير 1397
 کارشناسی ( تاریخ: 1380/7/1 - 1384/4/31 ) 
 رشته تحصیلی:   شیمی محض ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1384/7/1 - 1386/6/31 ) 
 رشته تحصیلی:   شیمی ، ( شیمی تجزیه )  
 دانشگاه:   دانشگاه صنعتی شریف 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری ( تاریخ: 1386/7/1 - 1390/11/30 ) 
 رشته تحصیلی:   شیمی ، ( شیمی تجزیه )  
 دانشگاه:   دانشگاه صنعتی شریف 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand