سه شنبه 12 فروردين 1399

زهرا ایازی (درجه علمی : استادیار)
دانشکده: علوم پایه
گروه: شیمی تجزیه
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
زهرا ایازی
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand