جمعه 01 تير 1397
 کارشناسی ( تاریخ: 1382/7/27 - 1384/4/27 ) 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی ، ( دبیری )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تبریز - 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1384/7/27 - 1386/4/27 ) 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی ، ( فیزیولوژی ورزش )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری ( تاریخ: 1387/11/27 - 1391/10/27 ) 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی ، ( فیزیولوژی ورزشی )  
 دانشگاه:   دانشگاه گیلان 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand