سه شنبه 29 خرداد 1397
 دکتری ( تاریخ: 87/7/1 - 91/11/17 ) 
 رشته تحصیلی:   حشره شناسی کشاورزی ، ( اکولوژی و کنترل بیولوژیک )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:   بررسی برهمکنش پنبه تراریختهBt با دشمنان طبیعی 
 استاد راهنما:   دکتر احمد عاشوری-دکتر مسعود توحیدفر 
  - 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 85/7/1 - 87/11/15 ) 
 رشته تحصیلی:   حشره شناسی کشاورزی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:   بررسی فون کنه های پارازیتنگونا در استان آذربایجان شرقی 
 استاد راهنما:   پروفسور علیرضا صبوری 
  - 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ( تاریخ: 1380/7/1 - 1384/4/31 ) 
 رشته تحصیلی:   گیاهپزشکی ، ( حشره شناسی )  
 دانشگاه:   تبریز (دانشکده کشاورزی مراغه) 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand