يكشنبه 06 بهمن 1398
دکتر محمد رضا بنائی [ تبریز - جمهوری اسلامی ایران]
گروه مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی
شماره تلفن دفتر :
شماره نمابر (فاکس) :
0984134327566
شماره تلفن همراه:
0989144017344
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand