سه شنبه 08 مهر 1399
 • طراحی و ساخت مبدلهای الکترونیک قدرت نظیر ترانسفورماتورهای الکترونیک قدرت، مبدلهای ماتریسی، اینورترها و یکسو کننده های چند سطحه و ...
  • طراحی و کنترل مبدلهای واسط سیستمهای انرژی نو نظیر سلولهای خورشیدی، توربینهای بادی، میکروتوربینهای گازی و آبی و....
   • کنترل و مدیریت توان در سیستمهای ترکیبی تولید توان مبتنی بر انرژی نو در شبکه های هوشمند و ریز شبکه ها
    • طراحی و کنترل ادوات CUSTOM POWER نظیر DVR، UPQC و ...... و مانیتورینگ پارامترهای کیفیت توان
     • مدلسازی و کنترل ادوات FACTS نظیر STATCOM، UPFC، IPFC و ....
      • ارتباط DSP و کارت انتقال داده کامپیوتری با نرم افزار MATLAB/SIMULINK
       • پایدار سازی دینامیکی و گذرای سیستمهای قدرت با روشهای هوشمند، خطی سازی با فیدبک، ساختار متغیر و کنترل کننده های غیر خطی و ....
        کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
        Powered By : Didgah Roshan Sahand