جمعه 04 مهر 1399
 انجمن الکترونیک قدرت ایران 
 نوع عضویت:    
تاریخ عضویت : ( 0/0/0 ... 0/0/0 )
 -  
فایلی آپلود نشده است

 انجمن انرژی بادی ایران 
 نوع عضویت:    
تاریخ عضویت : ( 0/0/0 ... 0/0/0 )
 -  
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand