چهارشنبه 30 خرداد 1397
د انشگاه شهید مدنی آذربایجان [ - ]
تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده فنی، گروه مهندسی برق
شماره تلفن دفتر :
0412-4327500 Ext:2236
شماره نمابر (فاکس) :
0412-4327566
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand