جمعه 01 تير 1397
 دکتری تخصصی ( تاریخ: 1383/7/1 - 1389/7/24 ) 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق ، ( قدرت )  
 دانشگاه:   دانشگاه علم و صنعت ایران 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1381/7/1 - 1383/6/31 ) 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق ، ( قدرت )  
 دانشگاه:   دانشگاه علم و صنعت ایران 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ( تاریخ: 1387/7/1 - 1381/6/31 ) 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق ، ( قدرت )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand