چهارشنبه 30 خرداد 1397
 روش اجزاء محدود در الکترومغناطیس 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 تئوری جامع ماشین های الکتریکی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 طراحی ماشین های الکتریکی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 مانیتورینگ و عیب یابی ماشین های الکتریکی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   دکتری 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 محرکه های الکتریکی صنعتی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   دکتری 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 ماشین های الکتریکی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand