پنجشنبه 03 اسفند 1396

بهزاد سلطانی (درجه علمی : استادیار)
دانشکده: علوم پایه
گروه: شیمی معدنی
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
بهزاد سلطانی
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand