دوشنبه 04 شهريور 1398
 باز خوانی انتقادی الایام طه حسین 
  نویسندگان مقاله:   جواد دامادی 
 ارائه شده به :    (1392/6/9) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 شرح و نقد سرئد المطر بدرشاکر سیاب 
  نویسندگان مقاله:   جواد دامادی 
 ارائه شده به :    (1392/6/9) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 نقد روش منتقدان عرب 
  نویسندگان مقاله:   جواد دامادی 
 ارائه شده به :    (1392/6/9) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand