چهارشنبه 30 خرداد 1397

نحوه تماس توسط ایمیل به آدرس :

a.entezari@azaruniv.edu

کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand