دوشنبه 28 خرداد 1397
 بررسی موانع و مشکلات آموزش زبان عربی در ایران 
  نویسندگان مقاله:   محمدرضا اسلامی 
 ارائه شده به :    دانشگاه آزاد تبریز (1383/9/4) 
 عنوان ژورنال:   مقالات همایش بررسی روش های َآموزش زبان عربی در ایران 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال 1 شماره ژورنال - ، صفحات -
فایلی آپلود نشده است
  
 تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات انقلاب اسلامی 
  نویسندگان مقاله:   محمدرضا اسلامی 
 ارائه شده به :    همایش ادبی نگرش تحلیلی بر ادبیات انقلاب اسلامی (1383/7/15) 
 عنوان ژورنال:   همایش ادبی 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال 1 شماره ژورنال - ، صفحات -
فایلی آپلود نشده است
  
 لینت و غلظت در آیینه قرآن 
  نویسندگان مقاله:   محمدرضا اسلامی 
 ارائه شده به :    دومین همایش سراسری قرآن کریم سفینة النجاة عصر ما (1388/11/20) 
 عنوان ژورنال:   قرآن کریم سفینة النجاة عصر ما 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال 1 شماره ژورنال - ، صفحات -
فایلی آپلود نشده است
  
 منشأ زبانها به استناد آیه 22 از سوره روم 
  نویسندگان مقاله:   محمدرضا اسلامی و فریده شهرستانی 
 ارائه شده به :    دومین همایش سراسری قرآن کریم سفینة النجاة عصر ما (1388/11/20) 
 عنوان ژورنال:   قرآن کریم سفینة النجاة عصر ما 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال 1 شماره ژورنال - ، صفحات -
فایلی آپلود نشده است
  
 تغذیه از دیدگاه قرآن 
  نویسندگان مقاله:   محمدرضا اسلامی و کمال حسینی 
 ارائه شده به :    دومین همایش سراسری قرآن کریم سفینة النجاة عصر ما (1388/11/20) 
 عنوان ژورنال:   قرآن کریم سفینة النجاة عصر ما 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال 1 شماره ژورنال - ، صفحات -
فایلی آپلود نشده است
  
 مظاهر تعلیم و تربیت در اشعار احمد شوقی و حافظ ابراهیم 
  نویسندگان مقاله:   محمدرضا اسلامی - نسرین چالاک 
 ارائه شده به :    سومین همایش سراسری قرآن کریم سفینة النجاة عصر ما (1389/9/30) 
 عنوان ژورنال:   قرآن کریم سفینة النجاة عصر ما 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال 1 شماره ژورنال - ، صفحات -
فایلی آپلود نشده است
  
 جلوه هایی از آیات قرآن با مضامین تعلیم تربیت در شعر سمیح القاسم 
  نویسندگان مقاله:   محمدرضا اسلامی- لیلا جباری 
 ارائه شده به :    سومین همایش سراسری قرآن کریم سفینة النجاة عصر ما (1389/9/30) 
 عنوان ژورنال:   قرآن کریم سفینة النجاة عصر ما 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال 1 شماره ژورنال - ، صفحات -
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسی پاره از مشکلات آموزش زبان عربی در ایران و ارائه برخی از راهکارها 
  نویسندگان مقاله:   محمدرضا اسلامی 
 ارائه شده به :    همایش سراسری مدیران گروههای عربی دانشگاههای ایران (1387/12/10) 
 عنوان ژورنال:   مقالات همایش سراسری مدیران گروههای عربی دانشگاههای ایران 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال 1 شماره ژورنال - ، صفحات -
فایلی آپلود نشده است
  
 سیاستهای اقتصادی حکومت نبوی 
  نویسندگان مقاله:   محمدرضا اسلامی - سرور یارانی 
 ارائه شده به :    چهارمین همایش سراسری قرآن سفینة النجاة عصر ما (1390/7/16) 
 عنوان ژورنال:   قرآن سفینة النجاة عصر ما 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال 1 شماره ژورنال - ، صفحات -
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand