پنجشنبه 31 خرداد 1397
 انسان در قرآن 
  نویسندگان مقاله:   حسن اسماعیل زاده و ندا اجلالی 
 ارائه شده به :    همایش بین المللی انسان و هویت های فراموش شده - دانشگاه پیام نور شبستر (0/0/20) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 نقد و ارزیابی آموزش زبان عربی در ایران بر اساس نظریه حیطه شناختی بنجامین بلوم 
  نویسندگان مقاله:   حسن اسماعیل زاده و عبدالاحد غیبی و پرویز احمد زاده 
 ارائه شده به :    همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی- دانشگاه سمنان (0/0/0) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 نقد و ارزیابی ترجمه آرایه های ادبی معنوی در قرآن (ترجمه کاظم پورجوادی) 
  نویسندگان مقاله:   حسن اسماعیل زاده و یدالله پشابادی 
 ارائه شده به :    همایش بین المللی ترجمه قرآن - دانشگاه علامه طباطبایی تهران (0/0/14) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 آسیب شناسی سبک زندگی از منظر ابن حزم اندلسی 
  نویسندگان مقاله:   حسن اسماعیل زاده و مختار مجاهد 
 ارائه شده به :    همایش ملی سبک زندگی اسلامی در دهه پیشرفت و عدالت- دانشگاه پیام نور قم (0/0/2) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسی مدایح نبوی در شعر معاصر عربی و مقایسه آن با دوره انحطاط 
  نویسندگان مقاله:   دکتر عدنان طهماسبی - دکتر حسن اسماعیل زاده 
 ارائه شده به :    (1392/6/2) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 پیامبر اعظم (ص) و رسالت جهانی او در شعر معاصر عربی 
  نویسندگان مقاله:   حسن اسماعیل زاده 
 ارائه شده به :    (1392/6/2) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 بازتاب مضامین اجتماعی قرآن کریم در شعر معاصر عرب 
  نویسندگان مقاله:   حسن اسماعیل زاده 
 ارائه شده به :    همایش ملی قرآن کریم و ادب عربی - دانشگاه کردستان (1390/8/4) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand