سه شنبه 29 خرداد 1397
آدرس دانشگاه [ تبریز - ایران]
کیلومتر 35 جاده تبریز-مراغه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی
شماره تلفن دفتر :
+984124327500
شماره نمابر (فاکس) :
+984124327572
شماره تلفن همراه:
Private
صندوق پستی:
5375171379
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand