پنجشنبه 31 خرداد 1397
 Bachelor Science ( تاریخ: 1373/6/25 - 1377/6/25 ) 
 رشته تحصیلی:   Plant Protection ، ( )  
 دانشگاه:   Tabriz University 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 Tabriz -Iran 
فایلی آپلود نشده است

 Master Science ( تاریخ: 1378/6/25 - 1380/6/25 ) 
 رشته تحصیلی:   Agricultural Entomology ، ( )  
 دانشگاه:   Tabriz University 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:   Dr. Parviz Talebi Chaichi 
 Tabriz -Iran 
فایلی آپلود نشده است

 Philosophy degree ( تاریخ: 1380/6/25 - 1387/6/25 ) 
 رشته تحصیلی:   Agricultural Entomology ، ( )  
 دانشگاه:   Tabriz University 
 عنوان پایان نامه:   Identification of Entomopathogenic nematodes of North-west of Iran using morphology, morphometrics and PCR-RFLP of ITS-rDNA region 
 استاد راهنما:   Dr. Gholamreza Niknam 
 Tabriz -Iran 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand