پنجشنبه 04 خرداد 1396
دانشکده ها:
ادبیات و علوم انسانی ( تعداد اساتید: 31 )
الهیات و معارف اسلامی ( تعداد اساتید: 29)
علوم پایه ( تعداد اساتید: 80 )
علوم تربیتی و روانشناسی ( تعداد اساتید: 39)
فنی و مهندسی ( تعداد اساتید: 41)
کشاورزی ( تعداد اساتید: 19 )
فنی و مهندسی - گروه ها
مهندسی برق قدرت ( تعداد اساتید: 8)
مهندسی عمران عمران ( تعداد اساتید: 12)
مهندسی مکانیک ( تعداد اساتید: 12)
گروه مهندسی مواد ( تعداد اساتید: 3)
مهندسی برق الکترونیک ( تعداد اساتید: 6)
جستجو در لیست اساتید:
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand