سه شنبه 03 مهر 1397
 نوآوری های منطقی ابن سینا و تاثیر آن در منطق ارسطویی  
  نویسندگان مقاله:   اکبر فایدئی 
 ارائه شده به :    دانشگاه شیراز (1383/12/1) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه دینی  
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 13 ، صفحات 82-67
فایلی آپلود نشده است
  
 ظهور حکمت صدرایی و نقش آن در احیای حکمت هنر اسلامی 
  نویسندگان مقاله:   اکبر فایدئی 
 ارائه شده به :    بنیاد حکمت اسلامی صدرا (1391/3/24) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ فلسفه  
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 8 ، صفحات 146-133
فایلی آپلود نشده است
  
 مسئله بداء در مکتب تشیع 
  نویسندگان مقاله:   اکبر فایدئی 
 ارائه شده به :    بنیاد حکمت اسلامی صدرا (1391/9/1) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه علمی پژوهشی خردنامه صدرا 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 69 ، صفحات 5-16
فایلی آپلود نشده است
  
 نقش مشائیان مسلمان در تحول و توسعۀ منطق ارسطویی 
  نویسندگان مقاله:   اکبر فایدئی 
 ارائه شده به :    بنیاد حکمت اسلامی صدرا (1392/6/30) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ فلسفه 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 13 ، صفحات 95-112
فایلی آپلود نشده است
  
 نقش ملاصدرا در تحول منطق ارسطویی 
  نویسندگان مقاله:   اکبر فایدئی 
 ارائه شده به :    بنیاد حکمت اسلامی صدرا (1392/9/25) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه علمی پژوهشی خردنامه صدرا 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 73 ، صفحات 19-30
فایلی آپلود نشده است
  
 مسئلۀ جبر و اختیار و راه حل ابتکاری ملاصدرا 
  نویسندگان مقاله:   اکبر فایدئی 
 ارائه شده به :    بنیاد حکمت اسلامی صدرا (1393/6/20) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامۀ علمی پژوهشی خردنامۀ صدرا 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 76 ، صفحات 17-28
فایلی آپلود نشده است
  
 نوآوریهای منطقی فارابی و نقش او در تحول واشاعه منطق ارسطویی در جهان اسلام 
  نویسندگان مقاله:   اکبر فایدئی و سید احمد حسینی 
 ارائه شده به :    بنیاد حکمت اسلامی صدرا (1394/6/28) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه علمی پژوهشی خردنامه صدرا 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 80 ، صفحات 38-25
فایلی آپلود نشده است
  
 تفسیر نفس الامر به نفس الشیء 
  نویسندگان مقاله:   اکبر فایدئی و ناصر‌الرضا ضیائی‌نیا 
 ارائه شده به :    مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) (1394/9/30) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه علمی پژوهشی معرفت فلسفی 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 49 ، صفحات 125-144
فایلی آپلود نشده است
  
 نفس‌شناسی در کلام اسلامی سده‌های ششم و هفتم هجری 
  نویسندگان مقاله:   اکبر فایدئی و سهراب حقیقت 
 ارائه شده به :    بنیاد حکمت اسلامی صدرا (1394/9/30) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ فلسفه 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 22 ، صفحات 53-74
فایلی آپلود نشده است
  
 تبیین حقیقت روح و استعمالات قرآنی و روایی آن با توجه به دیدگاه علامه طباطبائی 
  نویسندگان مقاله:   ناصر‌الرضا ضیائی‌نیا و اکبر فایدئی 
 ارائه شده به :    موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) (1394/11/20) 
 عنوان ژورنال:   دوفصلنامه علمی پژوهشی معرفت کلامی 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 15 ، صفحات 27-48
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand