سه شنبه 29 خرداد 1397
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [ - ]
کیلومتر 35 جاده تبریز-مراغه
شماره تلفن دفتر :
00984134327500
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand