سه شنبه 29 خرداد 1397
 کارشناسی ( تاریخ: 0/0/1381 - 0/0/1385 ) 
 رشته تحصیلی:   گیاهپزشکی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه محقق اردبیلی 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 اردبیل -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 0/0/1385 - 0/0/1387 ) 
 رشته تحصیلی:   بیماری شناسی گیاهی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری ( تاریخ: 0/0/1388 - 0/0/1392 ) 
 رشته تحصیلی:   بیماری شناسی گیاهی ، ( کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand