سه شنبه 08 مهر 1399
 • مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی
  • ایمنی و امنیت ورزشی
   • ارزیابی عملکرد در سازمان های ورزشی
    • کیفیت خدمات در اماکن و سازمان های ورزشی
     کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
     Powered By : Didgah Roshan Sahand