دوشنبه 29 مهر 1398

بخش بیوگرافی توسط مدرس تکمیل نگردیده است .

کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand