سه شنبه 19 دي 1385
 کارشناسی ( تاریخ: 1382/7/7 - 1386/6/30 ) 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مواد ، ( سرامیک )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تبریز -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1386/7/1 - 1388/9/29 ) 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مواد ، ( خوردگی و حفاظت از مواد )  
 دانشگاه:   دانشگاه صنعتی شریف 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری ( تاریخ: 89/0/0 - 93/0/0 ) 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مواد ، ( خوردگی، پوشش و مهندسی سطح )  
 دانشگاه:   داشگاه تربیت مدرس 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تهران -ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand