سه شنبه 08 بهمن 1398
 دکتری ( تاریخ: 1388/2/30 - 1393/4/16 ) 
 رشته تحصیلی:   Physics ، ( Quantum Information Theory )  
 دانشگاه:   Kinki University 
 عنوان پایان نامه:   Study of Hamiltonian in Quantum Information Theory 
 استاد راهنما:   Mikio Nakahara 
 Osaka -Japan 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand