سه شنبه 19 دي 1385
 مکانیک آماری ‍‍پیشرفته 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   فیزیک 
فایلی آپلود نشده است
 مکانیک ثحلیلی 1 , 2 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   فیزیک 
فایلی آپلود نشده است
 ریاضی فیزیک ۱و ۲ 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   فیزیک  
فایلی آپلود نشده است
 ترمودینامیک  
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 مکانیک کوانتوم پیشرفته 1و2 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   فیزیک 
فایلی آپلود نشده است
 مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand