سه شنبه 12 دي 1385
 شیمی عمومی1-شیمی الی1-شیمی الی2-شیمی الی3-شیمی الی فلزی-سنتز مواد الی-جداسازی وشناسایی مواد الی-روش استفاده از متون شیمی  
 دانشگاه:   شهید مدنی آذر بایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   شیمی-زیست شناسی-فیزیک 
فایلی آپلود نشده است
 شیمی الی پیشرفته-مباحث نوین در شیمی آلی-هتروسیکل پیشرفته- سنتز مواد آلی-شیمی ترکیبات طبیعی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   شیمی -فیتو شیمی 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand